Přihlášení na konferenci

Závazná přihláška na akci Nové hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) 2020 (Středa 4. prosince 2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice).

Vložné: 1.800 Kč bez DPH

Vložné pro členy ČKAIT, ČKA: 1.700 Kč bez DPH

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference.
Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení.

Při neúčasti přihlášeného konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Po vyplnění a odeslání údajů se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail.

required
required
required
required

required
required
required
Další osoby ze stejné firmy/organizace (pro všechny osoby bude vystavena společná faktura)
required
{FORM.SEND.HTML} {FORM.SEND.LABEL}