Přihlášení na konferenci

Závazná přihláška na akci Konference Energetická náročnost budov (ENB) 2023 (Čtvrtek 30. listopadu 2023 / Masarykova kolej ČVUT, Praha 6 - Dejvice).

Vložné - zvýhodněná sazba do 10. 9. 2023

3.000 Kč bez DPH
2.900 Kč bez DPH pro členy ČKAIT a ČKA

Vložné - od 11. 9. 2023

3.300 Kč bez DPH
3.200 Kč bez DPH pro členy ČKAIT a ČKA

Při neúčasti přihlášeného konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference.

Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení.

Po vyplnění a odeslání údajů se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail se zálohovou fakturou.

required
required
required
required

required
required
required
Další osoby ze stejné firmy/organizace (pro všechny osoby bude vystavena společná faktura)
required